Jakie szlaki rowerowe tutaj znajdziesz?

Czyli jakie przyjąłem kryteria wyboru.

Na poniższej mapie oraz liście znajdują się wyłącznie godne uwagi szlaki rowerowe  wybudowane lub w trakcie budowy. Nie umieszczałem planowanych ani wyznaczonych przeważnie przez zwykłe drogi.
Lista oraz mapa zawiera:
– wszystkie szlaki międzynarodowe przebiegające przez Polskę, tak zwane EuroVelo, czyli EV2, EV4, EV9, EV10+13 i EV11.
– wszystkie szlaki krajowe i regionalne, które spełniają standardy: odseparowanego ruchu w większości przebiegu trasy, oznaczeń tabliczkami R-4, nawierzchni asfaltowej w większości przebiegu trasy. (np. Wiślana Trasa Rowerowa, Żelazny Szlak Rowerowy)
– pozostałe szlaki nazwane i nie oznakowane lub oznakowane w standardzie typu 1, ale spełniające pozostałe kryteria

Ponadto na mapie zamieściłem także przebieg szlaków i dróg rowerowych, które nie są szlakami, jednakże spełniają powyższe standardy tj.:
– ciągła, asfaltowa droga dla rowerów prowadząca poza pasem drogowym i łącząca różne miejscowości lub dzielnice
– ciągła, asfaltowa droga rowerowa w pasie drogowym fizycznie i bez wątpienia odseparowana od jezdni w większości przebiegu (np. pasem trawy), łącząca różne miejscowości lub miasta.
– bulwary miejskie, gdzie dopuszczony i separowany jest ruch rowerowy
– łączniki lub odnogi głównych szlaków rowerowych
– trasy rowerowe miejskie (Kraków) oraz rowerowe „obwodnice” miast

Szlaki rowerowe EuroVelo

Znak szlaku rowerowego VeloMetropolis EV4 Velo Metropolis 202/220km (92%)

Znak szlaku rowerowego VeloBaltica EV10/13 Velo Baltica / Żelaznej Kurtyny 168/540km (31%) Szlaki EV10 oraz EV13 na terenie Polski mają taki sam przebieg, w związku z tym traktuje się je jako jeden szlak.

Znak szlaku rowerowego VeloNatura EV11 Velo Natura 175/~300km (58%)
Szlak obecnie jest rozbudowywany o kolejne odcinki. Część w województwie małopolskim prawdopodobnie zostanie oddana w 2023 roku, podczas gdy w świętokrzyskim w 2024.

Przez Polskę przebiegają jeszcze szlaki EuroVelo 2 (Capitals Route) i EuroVelo 9 (Baltic-Adriatic), które nie są one tak rozbudowane poza nielicznymi fragmentami. Ze względu na ten fakt, oraz na brak oznakowania, nie umieszczam tych szlaków na liście.

Szlaki rowerowe InterRegio

Znak szlaku rowerowego BlueVelo BlueVelo ?/?

Znak szlaku rowerowego ViaRegia ViaRegia – w budowie

 

Inne trasy Velo Małopolska

Znak szlaku rowerowego Wiślanej Trasy Rowerowej Wiślana Trasa Rowerowa (WTR) 195/284km (68%)

Znak szlaku rowerowego VeloDunajec Velo Dunajec 165/186km (88%)

Obecnie jest budowany długi fragment łączący Zakliczyn z Tarnowem. Prawdopodobnie oddany do użytku zostanie w 2024 roku.

Znak szlaku rowerowego VeloRaba Velo Raba 25/25km (100%)

Szlak jest dopiero w planach budowy i znaczna jego część nie została jeszcze wyznaczona, jednakże obecne fragmenty (szutrowy odcinek od Uścia Solnego do Mikluszowic i asfaltowy przez Puszczę Niepołomicką) tworzą spójną oraz oznakowaną 25 kilometrową trasę. 

Znak szlaku rowerowego Velo Krynica 12/12km (100%)

Pozostałe szlaki są w trakcie budowy/projektowania: VeloSkawa, VeloPrądnik i VeloRudawa, dlatego też nie umieszczałem ich na liście pomimo kilku nielicznych fragmentów już oddanych.

źródło: https://narowery.visitmalopolska.pl/velomalopolska

 

Inne międzynarodowe szlaki rowerowe

Znak szlaku rowerowego Wokół Tatr Szlak Wokół Tatr 48/288km (17%)

Znak Żelaznego Szlaku Rowerowego Żelazny Szlak Rowerowy 19/53km (36%) Proponowana trasa

Pozostałe lokalne szlaki rowerowe

Znak szlaku rowerowego numer 15 Stary Szlak Kolejowy 120 /196km (61%)

Znak szlaku rowerowego numer 20 Trasa Pojezierzy Zachodnich 4/337km (1%)

Znak szlaku rowerowego numer 20A Trasa Pojezierzy Zachodnich – odnoga szczecińska 71/94km (75%)

Znak szlaku rowerowego Kolej na rower (Lubuskie) 22/55km (40%)

 

Cyklostrady Dolnośląskie

Znak szlaku rowerowego Trasa Doliny Baryczy (Dolnośląskie) 21/34km (62%)

szlaki w trakcie budowy/projektowania: Trasa Kamienna, Trasa Miedziana, , Trasa Sudecka, Trasa Doliny Bobru, Trasa Kłodzka i Trasa Złota

źródło: https://geoportal.dolnyslask.pl/