VeloJura – szosowy szlak Jury krakowsko-częstochowskiej

Celem niniejszej inicjatywy jest powstanie koncepcji szosowego szlaku łączącego Częstochowę, Zawiercie, Olkusz i Kraków ukazując jednocześnie historię i naturę regionu jury krakowsko-częstochowskiej. VeloJura byłby „kręgosłupem” regionalnej sieci rowerowej idealnie uzupełniającej trasy rowerowe województw małopolskiego, świętokrzyskiego, śląskiego i opolskiego.

Jak powinien wyglądać szlak VeloJura

Wiśana Trasa Rowerowa

Wiśana Trasa Rowerowa

Docelowo cała nawierzchnia szlaku musi być wykonana z nawierzchni bitumicznej, asfaltowej lub betonowej. Miejscami (wspólne leśnie odcinki z Szlakiem Orlich Gniazd) dopuszczona nawierzchnia z ubitego tłucznia.

Profil drogi rowerowej musi spełniać podstawowe wymogi bezpiecznej i wygodnej infrastruktury rowerowej. Podczas projektowani i budowania szlaku należy w szczególności zwrócić uwagę na:

 • minimum 2 metry szerokości drogi dla rowerów gdy obok znajduje się chodnik w obszarze zabudowanych, lub ciągu pieszo-rowerowego poza obszarem zabudowanym
 • minimum 3 metry szerokości ciągu pieszo-rowerowego w obszarze zabudowanym jeśli nie ma możliwości na separację ruchu.
 • brak fizycznych barier na przecięciu się drogi dla rowerów i jezdni ruchu ogólnego, tj. bezwzględny zakaz montowania barierek w poprzek drogi dla rowerów
 • brak prawnych barier – każde przecięcie się szlaku z jezdnią ruchu ogólnego musi zachować ciągłość szlaku, tj. konieczność wyznaczenia przejazdu rowerowego odpowiednio oznakowanego znakami poziomymi i pionowymi. W przypadku konieczności zadbania o bezpieczeństwo należy zamontować dodatkowe oznakowanie, lustra lub wynieść tarczę przejazdu rowerowego w górę.
 • zachowanie skrajni 20cm – zabrania się umieszczania w śladzie drogi dla rowerów oraz w jej skrajni: znaków drogowych, słupów, barierek, przystanków, itp.
 • zastosowanie dwu warstwowej asfaltowej nawierzchni drogi dla rowerów
 • bez obniżeń drogi dla rowerów ze względu na wjazdy na posesje.
 • zastosowanie oznakowania P-27 „sierżant rowerowy” na jezdni w miejscach gdzie szlak prowadzi jezdnia w ruchu ogólnym, a sugerowany tor jazdy rowerzysty powinien być inny niż prawa krawędź jezdni.
 • zastosowanie znaków pionowych przy jezdni w miejscach gdzie szlak prowadzi jezdnia w ruchu ogólnym, ostrzegających kierowców w wzmożonym ruchu rowerów oraz przypominającym o zachowaniu bezpiecznej odległości podczas wyprzedzania
 • opcjonalnie w niektórych miejscach można zastosować „francuskie” pobocza

Rekomendacje

 • brak krawężników
 • bez zygzaków
 • montaż podnóżków gdzie jest sygnalizacja lub większy ruch

Co kilkadziesiąt kilometrów na szlaku powinny znajdować się Miejsca Obsługi Rowerzysty (MOR), które powinny zawierać:

 • miejsce co siedzenia pod zadaszeniem
 • stół pod zadaszeniem
 • mapę szlaku
 • ToiToi
 • kosze z segregacją śmieci
 • mile widziane umieszczenie nazw MORa a celu lepsze identyfikacji

Proponowane umiejscawianie MORów:

 • Mirów (w Częstochowie na ulicy Korfantego)
 • Odrzykoń (istniejący)
 • Olsztyn (istniejący)
 • Krasawa (istniejący)
 • Szczypie (istniejący)
 • Żarki (istniejący)
 • Parchywotka (istniejący)
 • Koziegłówka (istniejący)
 • Mirów (istniejący)
 • Zdów
 • Kroczyce
 • Kromołów
 • Ogrodzieniec
 • Klucze
 • Rabsztyn
 • Tenczynek
 • Morawice
 • Piekary

Oznakowanie szlaku

Wiśana Trasa Rowerowa

Wiśana Trasa Rowerowa

Powinno być wykonane w typie 2. Na pomarańczowej kwadratowej tarczy z symbolem roweru i logiem szlaku. Na wyjazdach z miast i w centrach większych miejscowości oraz w okolicy ważnych punktów powinny znajdować się tablice z kilometrażem. Na takiej tablicy powinno znajdować się: najbliższe miasto, najbliższy punkt turystyczny (jeśli jest bliżej niż miasto), punkt końcowy.

Na przecięciach szlaków turystycznych powinny być umieszczone tablice z zaznaczonym przebiegiem tychże szlaków i informacją miejsca końca szlaku.

Miasta, które powinny znaleźć się na znakach:

 • Częstochowa – początek/koniec szlaku
 • Olsztyn – miasto
 • Żarki – miasto, dzielnica stodół
 • Zawiercie – miasto, dworzec PKP
 • Ogrodzieniec – miasto, zamek
 • Olkusz – miasto, dworzec PKP
 • Krzeszowice – miasto, pałac, dworzec PKP
 • Kraków – początek/koniec szlaku, dworzec PKP

Punkty turystyczne, które powinny znaleźć się na znakach:

 • Mirów/Bobolice – dwa najpopularniejsze na Jurze zamki położone blisko siebie.
 • Morsko – kolejny zamek systemu umocnień Orlich Gniazd.
 • Klucze/Pustynia Błędowska – największa pustynia w Polsce.
 • Rabsztyn – zamek położony w okolicy Olkusza.
 • Tenczynek – kolejny zamek na trasie szlaku.

Przebieg szlaku VeloJura

Przebieg szlaku w poszczególnych gminach i miejscowościach z wyszczególnieniem zakresu prac jakie są potrzebne do wykonania w celu udrożnienia całego szlaku.

 • Częstochowa (miasto)
 • Olsztyn (gmina i miasto) Przymiłowice, Zrębice, Krasawa
 • Żarki (gmina i miasto) Suliszowice, Jaroszów, Żarki
 • Niegowa (gmina) Mirów, Bobolice
 • Ogrodzieniec (gmina) Zdów
 • Kroczyce (gmina) Kostkowice, Kroczyce, Lgotka*
 • Zawiercie (miasto)
 • Ogrodzieniec (gmina i miasto) Fugasówka, Ogrodzieniec, *
 • Klucze (gmina) *, Klucze, Bogucin Duży
 • Olkusz (gmina i miasto) Bogucin Mały, Olkusz, Witeradów, Gorenice
 • Krzeszowice (gmina i miasto) Czerna, Krzeszowice, Tenczynek
 • Zabierzów (gmina) Krzemionki
 • Liszki (gmina) Chrośna, Morawica, Liszki, Piekary
 • Kraków (miasto)

* – szczegółowa trasa do opracowania – odcinki do wybudowania od podstaw przez lasy.

Pozostałe szlaki rowerowe

O ile w województwie małopolskim szlaków rowerowych w podobnym standardzie jest sporo i powstają nowe, to w województwie śląskim jest ich niewiele, a w subregionie północnym nie ma ich w ogóle.

Pomimo tego można snuć koncepcje o uzupełniających szlakach które połączyły by miasta regionu spójną siecią turystyczną. W przeciwieństwie do głównego szlaku tutaj nie ma wymagań co do MORów i innych udogodnień. Minimum stworzenia takiego szlaku to jego ciągłość, utwardzona nawierzchnia oraz oznakowanie. Początkowo miały to być cztery szlaki prowadzące od Częstochowy w czterech kierunkach: na Wieluń, Opole, Kielce i Sosnowiec.

Jeszcze w fazie powstawania mojego pomysłu do publicznej wiadomości podano informację o rozpoczęciu procedury projektowania sieci tras o najwyższym standardzie w północnym subregionie województwa śląskiego. W związku z czym, zrewidowałem swoje pomysły i delikatnie zmieniłem przebieg niektórych tras – tym bardziej że większość moich pomysłów pokrywa się z planami samorządowców.

Trasa numer 6 łącząca Blachownię, Częstochowę, Rędziny, Mykanów i Kruszynę. Jest to idealna trasa, którą można wydłużyć o istniejące już ciągi rowerowe w powiecie lublinieckim de facto kończące się na granicy województwa opolskiego. W przyszłości ta trasa mogłaby łączyć Radomsko z Opolem prowadząc przez region Częstochowy. Obecnie sugeruję zakończenie trasy w Widzowie w gminie Kruszyna, gdzie można wsiąść do pociągu.

Trasa 609 ma mieć swój początek w Myszkowie, a zakończenie w gminie Lipie. Przebiegać ma przez gminy Żarki, Poraj, Kamienica Polska, Poczesna, Konopiska, Blachownia, Częstochowa, Wręczyca Wielka, Kłobuck i Opatów. Ponadto wydłużając tę trasę do Praszki w województwie opolskim można podłączyć tę trasę z istniejącym szlakiem „Paulinki” oraz częściowo już wybudowanym szlakiem dawnej koeli Praszka-Wieluń.

Najistotniejsza trasa w regionie ma numer 17, która w głównej mierze pokrywająca się z VeloJura na odcinku od Częstochowy do Zawiercia. Sam szlak prowadzi przez wschodnią ścianę województwa śląskiego od okolicy wsi Garnek do granicy ze Słowacją. W tej trasie jest największy potencjał bowiem łączyć może ze sobą planowaną świętokrzyską trasę 152, projektowane velostrady w metropolii górnośląsko-zagłębiowskiej oraz Wiślaną Trasę Rowerową na południu województwa. Z racji wspólnego przebiegu Trasy 17 i mojego pomysłu VeloJura zrezygnowałem z odnogi do dworca kolejowego w Zawierciu, gdyż taki przebieg szlaku proponowałbym dla trasy numer 17, która przy dworcu odbijała na Łazy, a sama VeloJura wcześniej skręcała na południe w stronę Ogrodzieńca.

 

Mapa szlaku VeloJura i szlaków uzupełniających

Poniższa mapa przedstawia orientacyjny i proponowany przebieg szlaku VeloJura wraz z szlakami uzupełniającymi

Legenda:

Gruba lina – szlak VeloJura

 • czarny – istniejące drogi dla rowerów
 • fioletowy – istniejące drogi lokalne (jazda w ruchu ogólnym)
 • pomarańczowy – obecnie trwające budowy, fragmenty wymagające naprawy lub zaprojektowania i wybudowania od zera

Cienka linia – pozostałe szlaki

 • czarne – istniejące szlaki
 • szary – projektowane szlaki
 • pomarańczowy – pomysły i koncepcje

 

Zobacz także:

Szlaki rowerowe

Źródła:

https://www.transport-publiczny.pl/wiadomosci/velostrada-polaczy-miasta-slaska-i-zaglebia-koncepcja-dla-pierwszego-etapu-gotowa–67915.html

https://narowery.visitmalopolska.pl/velomalopolska

https://www.radiojura.pl/beda-nowe-sciezki-rowerowe-w-czestochowie-trasy-polacza-cale-wojewodztwo.html