Małopolska


2019-07-03

Małopolska to kraina historyczna obejmująca południowo-wschodnią część kraju, w górnym i częściowo środkowym dorzeczu Wisły oraz w dorzeczu górnej Warty. Stolicą Małopolski jest Kraków, a pozostałe większe miasta to Lublin, Częstochowa, Radom i Sosnowiec. Z racji mojego miejsca zamieszkania jest to – obok Górnego Śląska – najczęściej zwiedzana kraina.

Najważniejsze, często powtarzane wycieczki wiodące wyłącznie po Małopolsce (z podziałem na tematykę):

między miastowe:

  • Częstochowa – Kraków i Kraków – Częstochowa
  • Częstochowa – Kielce i Kiece – Częstochowa
  • Kielce  – Kraków

historyczne

  • Księstwo Siewierskie
  • Zagłębie Dąbrowskie

krajobrazowe:

  • Jura
  • Orle Gniazda

geograficzne:

  • Południowa Małopolska
  • Północna Małopolska
  • Zachodnia Małopolska
Wycieczki: