#18 Północne Rubieże 2015


Data: 2015-04-27
Dystans: 108.12km
Czas jazdy: 4 godziny 45 minut
Start: Częstochowa
Koniec: Częstochowa
Poprzednie edycje: 2013 2014


Gminy:
  • Mykanów
  • Kłomnice
  • Kruszyna
  • Mykanów
  • Miedźno
  • Popów
  • Miedźno
  • Kłobuck
  • Mykanów
żółtym kolorem oznaczone są nowopodbite gminy i miasta.
Województwa:
  • śląskie

W tej edycji nastąpiła zmiana koncepcji trasy. Trasa teraz przebiega jak najdłuższym odcinkiem wzdłuż północnej granicy województwa śląskiego, a nie jak to było w 2013 i 2014 po największej ilości miejscowości na północ od Częstochowy. Część trasy przygranicznej rozpoczyna się w gminie Kruszyna a kończy w gminie Popów w powiecie kłobuckim.